בית המקדש השלישי

בית המקדש השלישי

העיקר להחזיר את

הכבוד לשרשו – לקב"ה

(עפ"י ליקו"מ יד)

העיקר להחזיר את הכבוד

לשרשו – לקב"ה (ע"פ ליקו"מ יד)

העיקר להחזיר את הכבוד לשרשו – לקב"ה (ליקו"מ יד)

~ ספרים לקריאה ולהורדה ~

לשכנו תדרשו - חלק א'

עוסק במידות בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן.

לשכנו תדרשו - חלק ב'

עוסק בעיקר במזבח העולה ובנושאים הקשורים למזבח כגון מקום בישול קדשי קדשים, קדשים קלים וכו. ובגבולות ארץ ישראל לעתיד ובעוד נושאים.

לשכנו תדרשו - חלק ג'

עוסק בלשכות שיהיו בבית שלישי.

עדיין לא זמין להורדה – ניתן ללמוד באתר

משכני עליון ה פרקים

משכני עליון - ה' פרקים על מידות בית שלישי

כנגד חמישה פרקים שבמסכת מידות על בית שני, חיבר הרמח"ל חמישה פרקים על בית שלישי, כפי שקיבל מהמלאך ש-מ-ו-ע-א-ל.

אמרי רחמים

על חשיבות הלימוד בנושא בית המקדש השלישי.

דילוג לתוכן